ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ : 082-7629161

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/01/2564
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
1,110
เดือนที่แล้ว
1,038
ปีนี้
8,882
ปีที่แล้ว
4,443
ทั้งหมด
13,325
ไอพี ของคุณ
3.223.3.251

1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

28 กันยายน 2565

มอบหมายผุ้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสดคโรนา 2019,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th
26 กันยายน 2565

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566),องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

จำนวน 6 อัตรา 6 ตำแหน่ง ดังนี้

1.นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)   จำนวน   1   อัตรา

2.นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)         จำนวน   1   อัตรา

3.นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)                 จำนวน   1   อัตรา

4.นายช่างโยธา (ปง./ชง.)                    จำนวน   1   อัตรา

5.เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)              จำนวน   1   อัตรา

6.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)      จำนวน   1   อัตรา

12 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th
12 กันยายน 2565

การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

ประกาศกระทรวงมหาดไทยทั้ง 7 ฉบับ 

02 กันยายน 2565

ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งที่ว่าง ตามเเผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ จำนวน 4 ตำเเหน่ง 4 อัตรา,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

 เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งที่ว่าง ตามเเผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ จำนวน 4 ตำเเหน่ง 4 อัตรา ดังนี้

1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก.ชก.)  จำนวน  1 อัตรา

2. นักวิชาการสาธารณสุข(ปก.ชก.)        จำนวน  1 อัตรา

3. เจ้าพนักงานธุรการ(ปก.ชก.)            จำนวน  1 อัตรา

4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ปก.ชก.)    จำนวน  1 อัตรา

23 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3

3 ตำเเหน่ง ดังนี้

1. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

3. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เเนบดังนี้

22 สิงหาคม 2565

การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th
16 สิงหาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ เรื่อง เเผนอัตรากำลัง 3 ปี (งบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ),องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ เรื่อง เเผนอัตรากำลัง 3 ปี (งบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ) โดยมีตำเเหน่ง ดังนี้

1. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ สังกัด กองคลัง จำนวน 1 อัตรา

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข สังกัด สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา

3. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา

 

01 สิงหาคม 2565

ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และ ประกาศ การขึ้นและการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และ ประกาศ การขึ้นและการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการและผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

08 กรกฎาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th
04 กรกฎาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th
04 กรกฎาคม 2565

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th
28 มิถุนายน 2565

(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570),องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

24 มิถุนายน 2565

การฉีดวัคซีน Moderna ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีน Moderna ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ภายในเดือน มิถุนายน ลงทะเบียนได้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

17 มิถุนายน 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (138 รายการ)