ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ : 082-7629161

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/01/2564
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
406
เดือนที่แล้ว
501
ปีนี้
3,339
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
3,339
ไอพี ของคุณ
3.236.253.192

นางภาวนา โกมลนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ


นางสาวพรวิมล ตาติเส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาการ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวพรวิมล ตาติเส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวศิวาพร วรรณห้วย
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ


นางนงนุช ไชยชะนะ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางอรวัลย์ อินต๊ะมะกอก
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวอัจฉรา มะโน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.


-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์


นายชัยศิลป์ มาลัยศิลป์
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวกฤษณา อธิพรม
คนงานทั่วไป


นางสาวมนัสดา เรืองดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


ว่าง
พนักงานจ้างเหมาบริการ