ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ : 082-7629161

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/01/2564
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
1,110
เดือนที่แล้ว
1,038
ปีนี้
8,882
ปีที่แล้ว
4,443
ทั้งหมด
13,325
ไอพี ของคุณ
3.223.3.251

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25651 เม.ย. 2565
2ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25654 ม.ค. 2565
3ประกาศมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต16 มี.ค. 2564
4เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร16 มี.ค. 2563
5มาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี16 มี.ค. 2563
6มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต16 มี.ค. 2563
7มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต16 มี.ค. 2563
8มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง16 มี.ค. 2563
9มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน16 มี.ค. 2563
10มาตรการให้ผู้มีสวนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ16 มี.ค. 2563
11คู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน1 ต.ค. 2562
12มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ต.ค. 2562
13มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต15 พ.ค. 2562

1