ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ : 082-7629161

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/01/2564
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
406
เดือนที่แล้ว
501
ปีนี้
3,339
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
3,339
ไอพี ของคุณ
3.236.253.192

ลำดับรายการวันที่
1เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร16 มี.ค. 2563
2มาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี16 มี.ค. 2563
3มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต16 มี.ค. 2563
4มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต16 มี.ค. 2563
5มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง16 มี.ค. 2563
6มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน16 มี.ค. 2563
7มาตรการให้ผู้มีสวนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ16 มี.ค. 2563
8คู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน1 ต.ค. 2562
9มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ต.ค. 2562
10มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต15 พ.ค. 2562

1