ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ : 082-7629161

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/01/2564
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
1,110
เดือนที่แล้ว
1,038
ปีนี้
8,882
ปีที่แล้ว
4,443
ทั้งหมด
13,325
ไอพี ของคุณ
3.223.3.251

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565) 1 ก.ย. 2565
2ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง1 ก.ย. 2565
3ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง4 มี.ค. 2565
4ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565)4 มี.ค. 2565
5ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สะเมิงเหนือ 28 ก.พ. 2565
6จัดตั้งคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ7 ก.พ. 2565
7ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส1) ประจำปี 256524 ม.ค. 2565
8ประกาศ เรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน17 ม.ค. 2565
9ประกาศเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัล ทุกชนิด (No Gift Policy)4 ม.ค. 2565
10บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256515 พ.ย. 2564
11รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256429 ต.ค. 2564
12ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25651 ต.ค. 2564
13ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25651 ต.ค. 2564
14แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25651 ต.ค. 2564
15ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งสถานที่กักกันตัว ประเภท LQ ของตำบลสะเมิงเหนือเพิ่มเติม18 ส.ค. 2564
16การจัดตั้งสถานที่กักกันตัวประเภท Local Quarantine (LQ) ของตำบลสะเมิงเหนือ6 ส.ค. 2564
17คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ ที่ 229/256422 เม.ย. 2564
18จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุนเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 256424 ก.พ. 2564
19คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนงาน : กองการศึกษาฯ2 ก.พ. 2564
20คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ2 ก.พ. 2564

12  >> >|