ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ : 082-7629161

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/01/2564
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
406
เดือนที่แล้ว
501
ปีนี้
3,339
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
3,339
ไอพี ของคุณ
3.236.253.192

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นพัฒนางานบริการสาธารณะ  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

 

พันธกิจ

     ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่จะต้องทำเพื่อให้การพัฒนานำไปสู่วิสัยทัศน์ หรือความต้องการที่จะเป็นในอนาคตข้างหน้า ทั้งนี้ พันธะกิจ หรือภารกิจหลักที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือจะต้องดำเนินการมี  5 ภารกิจหลัก คือ
          (1)    พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า
          (2)    พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลสะเมิงเหนือมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและเข้มแข็ง 
          (3)    พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้ครบถ้วน
          (4)    พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการภายในองค์กร
          (5)    พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน