ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ : 082-7629161

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/01/2564
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
1,110
เดือนที่แล้ว
1,038
ปีนี้
8,882
ปีที่แล้ว
4,443
ทั้งหมด
13,325
ไอพี ของคุณ
3.223.3.251

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นพัฒนางานบริการสาธารณะ  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

 

พันธกิจ

     ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่จะต้องทำเพื่อให้การพัฒนานำไปสู่วิสัยทัศน์ หรือความต้องการที่จะเป็นในอนาคตข้างหน้า ทั้งนี้ พันธะกิจ หรือภารกิจหลักที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือจะต้องดำเนินการมี  5 ภารกิจหลัก คือ
          (1)    พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า
          (2)    พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลสะเมิงเหนือมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและเข้มแข็ง 
          (3)    พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้ครบถ้วน
          (4)    พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการภายในองค์กร
          (5)    พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน