ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ : 082-7629161

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/01/2564
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
1,110
เดือนที่แล้ว
1,038
ปีนี้
8,882
ปีที่แล้ว
4,443
ทั้งหมด
13,325
ไอพี ของคุณ
3.223.3.251

1
มอบถุงยังชีพแก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่บ้านแม่ปะ ตำบลสะเมิงเหนือ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

คณะผู้บริหารท้องถิ่น ประธานอสม.ตำบลสะเมิงเหนือ อสม. ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 เจ้าหน้าที่รพ.สต. บ้านป้อก และเจ้าหน้าที่อบต.สะเมิงเหนือ ลงพิื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 22 ครอบครัว 

07 มกราคม 2565

ปฏิบัติงานตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 สำหรับผู้เดินทางเข้า-ออกตำบลสะเมิงเหนือ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ ร่วมกับรพ.สต.ตำบลสะเมิงเหนือ อสม. และปกครองอำเภอสะเมิง ร่วมปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ณ ทางเข้าวัดสะหลีดอยโตน หมู่ 6 บ้านแม่ปะ ตั้งแต่วันที่ 12-18 กรกฎาคม 2564

20 กรกฎาคม 2564

ผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชน มอบถุงยังชีพ กรณีโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

ตามที่ อบต.สะเมิงเหนือ ได้รับถุงยังชีพจาก อบจ.เชียงใหม่ จำนวน 167 ชุด และได้ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบ ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกที่ 3 ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นั้น 

บัดนี้ อบต.สะเมิงเหนือ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเเหลือประชาชนด้วยการมอบถุงยังชีพ จำนวน 167 ราย เรียบร้อยแล้ว

14 กรกฎาคม 2564

รณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th
07 กรกฎาคม 2564

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านจำนวน 7 ท่านลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลสะเมิงเหนือ

14 พฤษภาคม 2564

ข้อเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศปก.มท.)แจ้งว่า ในคราวการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยมีเลขาธิการสภาความมัั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน ซึ่งมีประเด็นข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย โดยให้มีการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือขอประชาสัมพันธ์ข้อเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป แจ้งให้สถานบริการ สถานประกอบที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น

05 เมษายน 2564

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th
19 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมตั้งด่านคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ทางเข้าหมู่บ้านแม่ปะ ต.สะเมิงเหนือ ปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th
28 กันยายน 2563

โครงการป้องกันและควบคุมโรค โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th
01 มิถุนายน 2563

กิจกรรมลงพื้นที่ตรวจร้านค้า ร้านอาหารในพื้นที่ตำบลสะมิงเหนือ ร่วมกับกรมการปกครองสะเมิง และเจ้าหน้าที่จากอำเภอสะเมิง,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th
28 พฤษภาคม 2563

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th
01 เมษายน 2563

กิจกรรมสำรวจลูกน้ำยุงลายก่อนฤดูการเเพร่ระบาด ร่วมกับอสม.ตำบลสะเมิงเหนือ ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

เมื่อวันที่ 10-13 มีนาคม 2563

13 มีนาคม 2563

กิจกรรมสำรวจลูกน้ำยุงลายก่อนฤดูการเเพร่ระบาด ร่วมกับอสม.ตำบลสะเมิงเหนือ ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

เมื่อวันที่ 10-13 มีนาคม 2563

13 มีนาคม 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (13 รายการ)