ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ : 082-7629161

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/01/2564
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
1,110
เดือนที่แล้ว
1,038
ปีนี้
8,882
ปีที่แล้ว
4,443
ทั้งหมด
13,325
ไอพี ของคุณ
3.223.3.251

1
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ นำโดย นายประจวบ หล้าใจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ ร่วมกับ ส.อบต.สะเมิงเหนือ/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสะเมิงเหนือ / อสม.ตำบลสะเมิงเหนือ/โครงการพัฒนาป่าไม้ตามพระราชดำริสะเมิงเหนือ/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ/โรงเรียนบ้านป่าลาน/โรงเรียนบ้านป้อก / รพ.สต.บ้านป่าลาน /รพ.สต.บ้านป้อก/กลุ่มสตรีตำบลสะเมิงเหนือ/หน่วยจัดการต้นน้ำโปรงไคร้/หน่วยป้องกันรักษาป่า ชม 46/ศูนย์ควบคุมไฟป่า ขุนขาน สะเมิง/ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสังคมบนพื้นที่สูงขุนสาบ/ประชาชนจิตอาสา
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 จำนวน 500 ต้น ณ.อ่างห้วยตอง หมู่ที่6 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 250 คน

28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ นำโดยนายประจวบ  หล้าใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เกษตรอำเภอสะเมิง ปกครองตำบลสะเมิงเหนือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ หมู่ที่ 4 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

06 กรกฎาคม 2565

กิจกรรม ถวายเทียน พรรษา 9 วัด ตำบลสะเมิงเหนือ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ นำโดยนายประจวบ  หล้าใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ พร้อมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน อบต.สะเมิงเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกับ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสะเมิงเหนือ จำกัด

ปกครองตำบลสะเมิงเหนือ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีตำบลสะเมิงเหนือ ร่วมกัน ทำบุญถวายเทียน พรรษา 9 วัด

ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

04 กรกฎาคม 2565

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26  มิถุนายน  2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

วันที่ 24 มิถุนายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ
ร่วมเดินขบวนรณรงค์
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565
ณ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

27 มิถุนายน 2565

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนสถานีเกษตรหลวงปางดะและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ครั้งที่ 2/2565  ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

นายประจวบ  หล้าใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนสถานีเกษตรหลวงปางดะและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ครั้งที่ 2/2565  เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานพัฒนาของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางของมูลนิธิโครงการหลวง ให้พสกนิกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ อาคารประชุมสถานีเกษตรหลวงปางดะ หมู่ที่ 10 ตำบลสะเมิงใต้  อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

21 มิถุนายน 2565

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้ และทำฝาย เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในห้วงเดือนมหามงคล (3 มิถุนายน 2565) และการดำเนินโครงการ "รักษ์น้ำ ฟื้นป่า ฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

วันที่ 17 มิถุนายน 2565

        วันเวลา : วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30  น.  นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอสะเมิง/ผอ.จอส.พระราชทาน

อ.สะเมิง มอบหมายให้ นายนิพนธ์ สุวรรณ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิก อส. อ.สะเมิง ที่ 11 เสมียนตราอำเภอสะเมิง ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ คณะสงฆ์วัดต้นลาน หน่วยงานสังกัด สบอ.16 ในพื้นที่ อบต.สะเมิงเหนือ กศน.อ.สะเมิง คณะครูนักเรียน ร.ร.ป่าลาน นปพ.สะเมิง  กำนัน ผญบ. ฯลฯ ต.สะเมิงเหนือ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้ และทำฝาย เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในห้วงเดือนมหามงคล (3 มิถุนายน 2565) และการดำเนินโครงการ "รักษ์น้ำ ฟื้นป่า ฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย  ณ ป่าขุนน้ำห้วยปู บ้านป่าลาน ม.4 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน ปลูกต้นไม้ จำนวน 300 ต้น

 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

17 มิถุนายน 2565

มอบถุงยังชีพและผ้าอ้อมสำเร็จรูป โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

วันที่ 10 มิถุนายน 2565

นำโดย นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอสะเมิง พร้อมคณะ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือนำโดย นายประจวบ  หล้าใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับคณะผู้บริหาร นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ /อบต.สะเมิงเหนือ /พัฒนาชุมชนอำเภอสะเมิง /หัวหน้าโครงการหลวงแม่แพะ /ศสส.ตำบลสะเมิงเหนือ /เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงบ้านขุนสาบ อำเภอสะเมิง /กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสะเมิงเหนือ /ส.อบต.ตำบลสะเมิงเหนือ ร่วมกัน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ติดบ้าน ติดเตียง มอบถุงยังชีพและผ้าอ้อมสำเร็จรูป ภายใต้โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-6 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

10 มิถุนายน 2565

ประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ นำโดยนายประจวบ  หล้าใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ พร้อมกับคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ ร่วมกันประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

08 มิถุนายน 2565

 ร่วมประชุม/ประชาคมหมู่บ้านและพบปะประชาชน บ้านโป่งกวาว หมู่ที่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ นำโดยนายประจวบ  หล้าใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ พร้อมกับคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม/ประชาคมหมู่บ้านและพบปะประชาชน บ้านโป่งกวาว หมู่ที่ 3 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

06 มิถุนายน 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ต้านโรคโควิด-19 ปีงบประมาณ 2565 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ นำโดยนายประจวบ  หล้าใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ต้านโรคโควิด-19 ปีงบประมาณ 2565 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดย งบประมาณ สปสช. องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ เพื่อเพิ่มศักยภาพของ อสม. ตำบลสะเมิงเหนือ  ณ ห้องประชุม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สะเมิงเหนือจำกัด

31 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ติดบ้าน ติดเตียง บ้านป่าลาน หมู่ที่ 4 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

วันที่ 30 พฤษภาคม 65

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ นำโดยนายประจวบ  หล้าใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.สะเมิงเหนือ ,ส.อบต. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ติดบ้าน ติดเตียง บ้านป่าลาน หมู่ที่ 4 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

30 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่สำรวจถนนที่ชำรุดเสียหาย ในพื้นที่ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ นำโดยนายประจวบ หล้าใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผอ.กองช่าง อบต.สะเมิงเหนือ ส.อบต. , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสะเมิงเหนือ ร่วมกับแขวงทางหลวงจังหวัดเชียงใหม่, ว่าที่ ร.ท.วิศธร เถาตระกูล (ทนายเต้ย) ลงพื้นที่สำรวจถนนที่ชำรุดเสียหาย สายทาง หย่อมบ้านนาฟาน หมู่ที่ 4 และ บ้านแม่ปะหมู่ที่ 6-บ้านป้อก หมู่ที่ 5 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จึงดำเนินการหารือแนวทางการแก้ไขต่อไป

25 พฤษภาคม 2565

ประชุมพิจารณากันจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2566  ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ นำโดย นายประจวบ  หล้าใจ นายกอบต.สะเมิงเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ส.อบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสะเมิงเหนือ ร่วมกันประชุมพิจารณากันจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 เวลา 13.00ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ  อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

25 พฤษภาคม 2565

ปรับเกรดถนน ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ตำบลสะเมิงเหนือ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ นำโดยนายประจวบ หล้าใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ ส.อบต.และฝ่ายปกครองตำบลสะเมิงเหนือ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย​ ดินโคลนถล่ม​ ในพื้นที่ตำบลสะเมิงเหนือ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือได้นำรถ​รถไถ​ ปรับเกรดถนนให้รถยนต์​สามารถสัญจร​ไปมา​ได้

23 พฤษภาคม 2565

 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย ผลกระทบจากเหตุวาตภัย ฝนฟ้าคะนองจากพายุฤดูร้อน,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

วันที่ 21พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ นำโดยนายประจวบ หล้าใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ส.อบต.และฝ่ายปกครองตำบลสะเมิงเหนือลงพื้น ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายผลกระทบจากเหตุวาตภัย ฝนฟ้าคะนองจากพายุฤดูร้อน ที่ทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง น้ำหลากเข้าพื้นที่การเกษตรของราษฎร ดินโคลนถล่มและต้นไม้ล้มทับขวางทางจราจร ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือจะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

21 พฤษภาคม 2565

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (48 รายการ)