ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ : 082-7629161

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/01/2564
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
406
เดือนที่แล้ว
501
ปีนี้
3,339
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
3,339
ไอพี ของคุณ
3.236.253.192

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

วันที่ 14 ก.ย. 2564 อบต.สะเมิงเหนือ จัดโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2564 มีสตรีเข้าอบรม 50 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายวสันต์  เหลี่ยววิริยกิจ พัฒนากรตำบลสะเมิงเหนือ มาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้

14 กันยายน 2564

กิจกรรมปลูกป่า ณ หย่อมบ้านตีนดง หมู่ 4 บ้านป่าลาน,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

ข้าราชการ/พนักงาน/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ ร่วมกับหน่วยงานป่าไม้สะเมิง ร่วมดำเนินกิจกรรมปลูกป่าฯ ภายใต้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ พื้นที่ป่าไม้หย่อมบ้านตีนดง หมู่ 4 บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ

01 กรกฎาคม 2564

โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฝายโต้งปง หมู่ที่ 5   บ้านป้อก,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าห้วยสะบ้า หมู่ที่ 5   บ้านป้อก,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4   บ้านป่าลาน,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หย่อมบ้านตีนดง หมู่ที่  4   บ้านป่าลาน,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมตั้งด่านคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ทางเข้าหมู่บ้านแม่ปะ ต.สะเมิงเหนือ ปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th
19 กุมภาพันธ์ 2564

ลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่ตำบลสะเมิงเหนือ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th
01 กันยายน 2563

อบรมให้ความรู้กลุ่มแม่บ้านตำบลสะเมิงเหนือ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th
21 สิงหาคม 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th
12 สิงหาคม 2563

โครงการป้องกันและควบคุมโรค  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th
15 มิถุนายน 2563

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวในชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th
12 มิถุนายน 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

16 มีนาคม 2563

ส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th

งานปอยหลวงวัดต้นลาน ภายในงานมีกิจกรรมแห่ครัวตาน การแสดงของแต่ละหมู่บ้าน มีผู้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่เด็ก ผู้ใหญ่ ร่วมไปถึงผู้สูงอายุ 

29 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการคนพิการ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ,samoengnuea.go.th
21 กุมภาพันธ์ 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (21 รายการ)