ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ : 082-7629161

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/01/2564
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
96
เดือนนี้
828
เดือนที่แล้ว
995
ปีนี้
4,435
ปีที่แล้ว
4,443
ทั้งหมด
8,878
ไอพี ของคุณ
3.236.234.223

E-service-:- การนำใบกัญชามาใช้ในการประกอบอาหาร 
-:- ขอประชาสัมพันธ์การรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย 
-:- ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหา เป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
-:- รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้นในกลุ่มผู้สูงอายุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
-:- แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน 
-:- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนพักเที่ยงและวันหยุดราชการ 
-:- ขอความร่วมมือเชิญชวนผู้ที่มารับบริการจากอบต.สะเมิงเหนือ ตอบแบบ ประเมิน EIT 
-:- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนพักเที่ยงและวันหยุดราชการ 
-:- เชิญชวนผู้ที่มารับบริการจากการ อบต.สะเมิงเหนือ ร่วมตอบแบบประเมิน EIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 
-:- รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา 

ร่วมบูรณาการดำเนินการประชุมและเตรียมการจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว
เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก( pm 2.5 )อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565
โครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ อ.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ร่วมประชุม/ประชาคม หมู่บ้าน ณ บ้านแม่เลย หมู่ที่ 1 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลสะเมิงเหนือ
เยี่ยมผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลสะเมิงเหนือ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม2565 ถึงเดือนมีนาคม2565) 
-:- ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 
-:- ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
-:- ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 
-:- ประกาศปประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 
-:- ประกาศปประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 
-:- ประกาศปประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564) 
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 

น้ำพุร้อนโป่งกวาว
ม่อนผาจ๋วง
รอยพระพุทธบาทตีนดอย


สมุนไพรกระชายอบแห้ง บ้านแม่ปะ
ชาแม่เลย
ไม้เกมส์ บ้านป้อก
ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ