ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ : 082-7629161

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/01/2564
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
100
เดือนที่แล้ว
546
ปีนี้
4,136
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
4,136
ไอพี ของคุณ
52.23.219.12

E-service-:- แจ้งกำหนดการจัดเก็บบัญชีค่าใช้จ่ายผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
-:- การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
-:- การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 
-:- ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
-:- การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ ประจำปี 2565  
-:- จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ 
-:- เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ ขอประชาสัมพันธ์เปิดเผยประกาศราคากลางและการคำนวณราคาก่อสร้าง 
-:- รู้จัก-ใช้จริง ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ด้วยตัวเอง 
-:- ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ถูกไล่ออกเพราะมียาเสพติดไว้ครอบครอง 

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมปลูกป่า ณ หย่อมบ้านตีนดง หมู่ 4 บ้านป่าลาน
โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฝายโต้งปง หมู่ที่ 5 บ้านป้อก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าห้วยสะบ้า หมู่ที่ 5 บ้านป้อก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านป่าลาน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านตีนดง หมู่ที่ 4 บ้านป่าลาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564) 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) 
-:- ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 
-:- แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2564 
-:- ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-:- ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 

น้ำพุร้อนโป่งกวาว
ม่อนผาจ๋วง
รอยพระพุทธบาทตีนดอย


ชาแม่เลย
ไม้เกมส์ บ้านป้อก
แชมพู ดอกอัญชัน
ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ