องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ และพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่